قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه های شهر اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 مرداد 1393
تاریخ برگزاری همایش: 21 و 22 آبان ماه 93

برای کسب اطلاع از محورهای همایش به سایت همایش upmc6.um.ac.irمراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.32671.fa.html
برگشت به اصل مطلب