قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
گارکاه مقاله نویسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

باسلام

متقاضی گرامی برای ثبت نام در گارکاه مقاله نویسی لازم است ابتدا مراحل زیررا طی نمایید:

گام اول: دریافت و پر کردن فایل ضمیمه

گام دوم: واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 15/46804060 بانک ملت شعبه علم و صنعت به نام قطب معماری اسلامی

گام سوم: ارسال اسکن فیش واریزی به آدرس الکترونیکی ceia@iust.ac.ir

دریافت فرم ثبت نام
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.31080.fa.html
برگشت به اصل مطلب