قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
نشریه پژوهشهای معماری اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مجّله « پژوهشهای معماری اسلامی » وابسته به قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم وصنعت ایران که براساس قوانین و مصوبات وزارت علوم از شماره نخست آن دارای اعتبار علمی پژوهشی خواهد بود. از بهار 1391 در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.27459.fa.html
برگشت به اصل مطلب