مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعیه ها
چگونگی دریافت معافیت تحصیلی برای دانشجویان ورودی ۴۰۱۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه دانشجویان مشمول ورودی ۴۰۱۱
جهت دریافت معافیت تحصیلی به سایت تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.19690.69004.fa.html
برگشت به اصل مطلب