مرکز آموزش الکترونیکی- کارشناسان ستادی آموزش
کارشناسان ستادی آموزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 
 

عکس

نام

شرح وظایف

نحوه تماس

پرستو عبدالهی

کارشناس ستادی دانشکده های
مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت
مهندسی صنایع
فناوری های نوین
زبان انگلیسی

پست الکترونیکی:

edu_vc_mbaiust.ac.ir
(پاسخگویی در ساعات اداری)
(ارتباط با کارشناسان ستادی
فقط از طریق ایمیل فوق می باشد)

هدیه محرابی

کارشناس ستادی دانشکده های
مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی شیمی و شیمی
مهندسی عمران
مهندسی خودرو
مهندسی مکانیک

پست الکترونیکی:

edu_vc_ictiust.ac.ir
(پاسخگویی در ساعات اداری)
(ارتباط با کارشناسان ستادی
فقط از طریق ایمیل فوق می باشد)

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.19688.68037.fa.html
برگشت به اصل مطلب