قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- همایشها
EUROMAT 2015

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  This event is held in Warsaw, Poland, September 20 – September 24, 2015

 Contact

 All request regarding registration, hotel accommodation and tours should be sent to the administrative secretariat

 Professional Congress Organizer – EUROMAT 2015 Administrative Secretariat

 Mazurkas – Congress and Conference Bureau
Al. Wojska Polskiego 27 01-515, Warsaw, Poland
tel.: +48 22 536 46 88; +48 22 389 41 50
fax: +48 22 536 46 10
e-mail: euromat2015@mazurkas.pl
web: www.mazurkas.com.pl

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12812.35673.fa.html
برگشت به اصل مطلب