قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- اهداف راهبردی
اهداف راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اهداف راهبردی

· توسعه کمی و کیفی آموزش در زمینه طراحی و فرآیندهای مواد فلزی با استحکام بالا

· تعریف و اجرای پروژه‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه طراحی و فراوری مواد فلزی با استحکام بالا

· تقویت ارتباط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و صنعتی داخل کشور از طریق تعریف پروژه‌های مشترک

· تقویت ارتباط علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق تبادل پژوهشگر و اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط با موضوعات مشترک تحقیقاتی مورد علاقه طرفین

· حضور مؤثر در صحنه های علمی بین‌المللی از طریق حضور در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های مربوطه

· تلاش در راستای تجاری‌سازی محصولات پژوهشی در زمینه مواد و ترکیبات فلزی ویژه

· بومی‌سازی فرآیند‌های تولید مواد فلزی با استحکام بالا

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://www.iust.ac.ir/find-84.12474.26080.fa.html
برگشت به اصل مطلب