بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
جلسه مسئول بسیج اساتید با جمعی از اساتید دانشکده ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 
در ادامه جلسات هم اندیشی با اساتید دانشکده های مختلف دانشگاه، روز دوشنبه 2 دی ماه، جلسه تبادل نظر در مورد برنامه های بسیج اساتید با حضور رئیس دانشکده ریاضی و مسئول بسیج اساتید دانشگاه و جمعی از اساتید بسیجی دانشکده ریاضی در محل سالن جلسات این دانشکده برگزار شد.

در این جلسه مسئول بسیج اساتید دانشگاه، آقای دکتر پیشوایی، ضمن تشریح برنامه های بسیج اساتید در حوزه های پژوهش و فناوری، تحلیل و بررسی و فرهنگی از اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی جهت مشارکت و همفکری در برنامه ها دعوت به عمل آورد. همچنین در این جلسه در مورد همکاری علمی هر چه بیشتر بین دانشکده ریاضی و بسیج اساتید بحث تبادل نظر صورت گرفته و رئیس و اساتید دانشکده ریاضی پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کردند. در پایان جلسه مقرر شد بسیج اساتید دانشکده ریاضی فعال شده و آقای دکتر وحیدی به عنوان مسئول بسیج دانشکده ریاضی فعالیت کنند.  
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.58639.fa.html
برگشت به اصل مطلب