بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
جلسات هم اندیشی با اساتید بسیجی دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و فناوری های نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
در ادامه جلسات هم اندیشی با اساتید بسیجی دانشکده های دانشگاه، در هفته جاری جلسات تبادل نظر در مورد برنامه های بسیج اساتید با حضور اساتید دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و فناوری های نوین با حضور مسئول بسیج اساتید دانشگاه و برخی معاونین بسیج برگزار شد. 
در این جلسات مسئول بسیج اساتید آقای دکتر پیشوایی ضمن تشریح برنامه های بسیج اساتید در حوزه های پژوهش و فناوری، تحلیل و بررسی و فرهنگی از اعضای هیأت علمی دانشکده های فوق الذکر جهت مشارکت و همفکری در برنامه ها دعوت به عمل آورد. همچنین در این جلسات در مورد فعال سازی فناوری های نوین بحث و تبادل نظر صورت گرفته و مقرر شد در هر سه دانشکده با مشارکت اساتید فعالیت های بسیج گسترش یابد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز جلسات هم اندیشی بسیج اساتید با اساتید دانشکده های فیزیک، مهندسی خودرو، مهندسی صنایع و مهندسی شیمی برگزار شده بود.

جلسه هم اندیشی با اساتید دانشکده مهندسی عمرانجلسه هم اندیشی با اساتید دانشکده فناوری های نوین


جلسه هم اندیشی با اساتید دانشکده مکانیکآلبوم تصاویر
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.58424.fa.html
برگشت به اصل مطلب