بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
انتصاب مسئولین بسیج دانشکده های مهندسی پیشرفت، مهندسی عمران و فناوری های نوین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
  با حکم مسئول بسیج اساتید دانشگاه، آقایان دکتر امیر ذاکری، دکتر علیرضا سعیدی عزیز کندی و دکتر میثم فرج الهی به مدت دو سال به ترتیب به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشکده های مهندسی پیشرفت، مهندسی عمران و فناوری های نوین منصوب شدند. در احکام صادر شده بر توسعه شبکه بسیج اساتید در دانشکده های مذکور و ایجاد فضای همدلی و هم افزایی بین اساتید جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید شده است.
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://www.iust.ac.ir/find-82.12035.58336.fa.html
برگشت به اصل مطلب