دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر همایون اشراقی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۵ | 
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
تعداد بیش از ۲۲ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
تعداد بیش از ۱۸ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی
قبول مسئولیت
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.59379.fa
برگشت به اصل مطلب