دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر مهدی خاک زند از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۵ | 
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
تعداد بیش از ۳۰ مقاله در مجلات داخلی و خارجی
تعداد بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی
تألیف یک جلد کتاب تخصصی
ترجمه ۵ کتاب تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.57134.fa
برگشت به اصل مطلب