دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر سیدمهدی علوی املشی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | 
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
تعداد بیش از ۳۷ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
تعداد بیش از ۱۷ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی
تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی
قبول مسئولیتهای متعدد
شاخص استادی: h-index= ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.56472.fa
برگشت به اصل مطلب