دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر مسعود جزایری از مربی به استادیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۷ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارش های علمی

قبول مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.48976.fa
برگشت به اصل مطلب