دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از 50 مقاله کنفرانس و خلاصه مقاله در مجامع معتبر داخلی و خارجی

ترجمه یک جلد کتاب تخصصی

راه اندازی بیش از 5 آزمایشگاه تحقیقاتی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.42521.fa
برگشت به اصل مطلب