دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقاء علمی آقای دکتر سیدادریس فیض آبادی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۵ مقاله ISI و ISC در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۶۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.26258.fa
برگشت به اصل مطلب