دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقاء علمی آقای دکتر سعید رستگاری از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۸مقاله ISI و ISC در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۳۵ کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

فعالیتهای اجرایی چشمگیر در طول مدت خدمت

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.25880.fa
برگشت به اصل مطلب