قطب علمی حمل و نقل ریلی- اخبار
ششمین نسخه (Vol۶ No۲) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی منتشر شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
ششمین نسخه (Vol۶ No۲) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی با عنوان International Journal of Railway Research به چاپ رسید.
برای مشاهده بیشتر می توانید به سایت http://ijrare.iust.ac.ir  راجعه نمائید.
 
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find-80.18923.61201.fa.html
برگشت به اصل مطلب