قطب علمی حمل و نقل ریلی- اخبار
یکمین نسخه (Vol۱ No۱)مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی منتشر شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
یکمین نسخه (Vol۱ No۱) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی با عنوان International Journal of Railway Research به چاپ رسید.
برای مشاهده می توانید به سایت http://ijrare.iust.ac.ir مراجعه نمایئد. 
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find-80.18923.61163.fa.html
برگشت به اصل مطلب