قطب علمی حمل و نقل ریلی- آزمایشگاه های تحقیقاتی
آزمایشگاه های تحقیقاتی قطب علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود و در حال تجهیز

   قطب علمی حمل و نقل ریلی به عنوان تنها قطب علمی تخصصی مهندسی راه آهـن در خــاور میانه دارای آزمایشگاههای تحقیقاتی منحصر به فردی  در گرایشهای مختلف می باشد. 

»  آزمایشگاه ارتعاشات زمینی

»  آزمایشگاه نویز ارتعاشات ریلی

»  آزمایشگاه محاسباتی تحلیل سازه های ریلی راه آهن سریع السیر

»  آزمایشگاه  محاسباتی آئرودینامیک قطارهای سریع السیر

»  آزمایشگاه محاسباتی سیستم های کنترل    

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=80.11527.24340.fa
برگشت به اصل مطلب