امور پژوهش- همایش و کنفرانس
دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/10 | 

AWT IMAGE

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف دستیابی به مفاهیم و مبانی عمومی پیشرفت و نیز تبیین اصول، مبانی و موضوعات اساسی حوزه های تخصصی آن در اردیبهشت ماه 1392 برگزار می گردد.

 محورهای کنفرانس:

1- مفاهیم و مبانی عمومی پیشرفت

2- پیشرفت و حوزه های معرفتی جهان اسلام

3- اصول و ارکان پیشرفت

4- اصول و مبانی پیشرفت در حوزه اجتماع

5- اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سیاست

6- اصول و مبانی پیشرفت در حوزه اقتصاد

7- اصول و مبانی پیشرفت در حوزه فرهنگ

8- سایر موضوعات مرتبط

 علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت کنفرانس به آدرس http://sc.olgou.ir مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7706.26981.fa
برگشت به اصل مطلب