امور پژوهش- مجلات علمی و پژوهشی
لیست مقالات علمی و پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

لیست مجلات علمی - پژوهشی و  ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریور ماه 1394
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=8.7090.45744.fa
برگشت به اصل مطلب