امور پژوهش- اخبار
سی و پنجمین جشنواره بین الملی خوارزمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 

فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی به صورت ثبت نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوری طرح ها، برگزیدگان جشنواره را انتخاب و در مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوری معرفی و تقدیر قرار می گیرند لینک ونشانی وبگاه جشنواره به آدرس www.khwarizmi.ir می باشد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.63647.fa.html
برگشت به اصل مطلب