امور پژوهش- اخبار
دکتر شهرام جدید به عنوان عضو هیات تحریریه مجله الزویر انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
دکتر شهرام جدید به عنوان عضو هیات تحریریه مجله الزویر انتخاب شد
دکتر شهرام جدید، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان عضو هیات تحریریه مجله الزویر(ELSEVIER) انتخاب شد.
مجله بین المللی(ELSEVIER) با ضریب تاثیر 4.5 یکی از معتبرترین مجلات علمی و بین المللی دنیاست.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران این موفقیت را به جناب آقای دکتر جدید و دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک می گوید و توفیقات علمی روزافزون را برای ایشان آرزو دارد.
لینک معرفی سردبیران و اعضای هیات تحریریه مجله بین المللی الزویر(ELSEVIER)
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/editorial-board
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.59172.fa.html
برگشت به اصل مطلب