امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی در دانشکده صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
 سخنرانی علمی"ارائه رویکردی مبتنی بر مدل مرجع برای بهبود هم راستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار در شبکه های همکاری مشتری محور" توسط خانم سمانه باقری در سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع روز دوشنبه 98/4/10 ساعت 15 تا 13:30 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.56999.fa.html
برگشت به اصل مطلب