امور پژوهش- اخبار
فراخوان سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/15 | 
سخنرانی دکتر مرتضی اکبرآبادی با عنوان "Enhanced oil recovery in ultra- tight porous media: experimental challenges and case studies" در سالن شورای عمومی دانشکده مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ 97/10/16 ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد.از علاقمندان جهت شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.55288.fa.html
برگشت به اصل مطلب