امور پژوهش- اخبار
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/30 | 
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب ومحیط زیست بیستمن بهمن ماه لغایت اسفند 97 در محل دانشگاه الزهرا(س) برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.54721.fa.html
برگشت به اصل مطلب