دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
دفاع از پایان نامه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
جلسه دفاع از موضوع رساله آقای حمزه صادقی زاده دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، با عنوان « طراحی نظام نوآورانه با تأکید بر نقش حاکمیت، مطالعه موردی نظام اینترنت اشیا در ایران ​​​​​» به راهنمایی آقای دکتر امیرحسین دوائی مرکزی در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت طبقه دوم اتاق ۲۱۳برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.17259.67337.fa
برگشت به اصل مطلب