دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
پنجاه و سه عنوان اولویت های تحصیلات تکمیلی ارشد و رساله دکتری دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/10 | 
پنجاه و سه عنوان اولویت های تحصیلات تکمیلی ارشد و رساله دکتری در عرصه های حقوقی و امور مجلس، درمان و حمایت اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری و توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد که در جلسات شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به تصویب رسیده است به شرح ذیل اعلام می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.17259.53745.fa
برگشت به اصل مطلب