دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
کتاب مدیریت تجربه ی مشتریان به قلم دکتر علی بنیادی نائینی، منتشر شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/19 | 
کتاب مدیریت تجربه ی مشتریان به قلم دکتر علی بنیادی نائینی، منتشر شد. این کتاب در زمینه مدیریت تجربه مشتریان می باشد که پس از انجام چندین پروڗه صنعتی با شرکتهای معظم و معتبر به رشته تحریر در آمده و جزو اولین کتابهای نگارش شده در این حوزه در داخل کشور می باشد و توسط سازمان مدیریت صنعتی چاپ شده است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.17259.52645.fa
برگشت به اصل مطلب