دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.17259.52233.fa
برگشت به اصل مطلب