دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
زمان مصاحبه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 

داوطلبان محترم
جهت مشاهده زمان و تاریخ دقیقا مصاحبه خود فایل بالا را دانلود نمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find-79.11390.64103.fa.html
برگشت به اصل مطلب