دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
معادل سازی دروس پیش نیاز گروه پیشرفت اقتصادی و گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/15 | 
قابل توجه دانشجویان متقاضی معادل سازی دروس پیش نیاز گروه پیشرفت اقتصادی و گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری؛
 درس های قابل معادل سازی به شرح جداول ذیل می باشد و تا پایان مهره ماه 30/7/98 زمان دارید تا درخواست خود را برای معادل سازی به کارشناس گروه آقای بخشی تحویل دهید.
فرم معادل سازی را از
اینجا دریافت نمایید.
دروس قابل معادل سازی برای گروه پیشرفت اقتصادی
برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 1-اقتصاد سنجی
2-روش تحقیق
رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1-اصول و مبانی اقتصاد
2-اصول و مبانی اقتصاد اسلامی
رشته مهندسی سیستمهای کلان اقتصادی-اجتماعی 1-تحقیق در عملیات
2-آمار و مهندسی
 
دروس قابل معادل سازی برای گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری
رشته کارآفرینی 1-بازاریابی و تحقیقات بازار
2-حقوق بازرگانی
3-مدیریت مالی
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک 1-روش تحقیق / آمار تحلیلی
2-تئوری های مدیریت
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find-79.11390.57753.fa.html
برگشت به اصل مطلب