دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تمدید مهلت ثبت نام دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۱ | 
مهلت ثبت نام دکتری تا ساعت 24 روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه تمدید گردید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.11390.56701.fa
برگشت به اصل مطلب