دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تمدید مهلت ثبت نام دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
مهلت ثبت نام دکتری تا ساعت 24 روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه تمدید گردید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find-79.11390.56701.fa.html
برگشت به اصل مطلب