دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار علمی
دریافت گواهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/27 | 

AWT IMAGE

به اطلاع دانشجویانی که در کارگاه مجازی مقاله نویسی و ماخذشناسی  شرکت نموده اند می رساند جهت دریافت گواهی به دفتر آقای دکتر حسین علی احمدی مراجعه فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.11389.46921.fa
برگشت به اصل مطلب