دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار علمی
برگزاری کارگاه مجازی مقاله نویسی و ماخذشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/7 | 

AWT IMAGE

آزمایشگاه فناوری های نرم برگزار می نماید: کارگاه مجازی مقاله نویسی و ماخذشناسی ، روز چهارشنبه 7 مهر ماه 95، ساعت 30: 16 لغایت 18، مدرسان: دکتر حسین علی احمدی و مهندس اقبالی، محل برگزاری: زیرزمین دانشکده مهندسی پیشرفت.

« ورود برای دانشجویان علم و صنعت ایران رایگان می باشد.»

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.11389.46725.fa
برگشت به اصل مطلب