آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو- کتب منتشر شده
کتب منتشر شده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

عنوان

سال انتشار

تصویر جلد

۱

مقدمه ای بر تئوری آنتنها

۱۳۶۸

۲

مقدمه ای بر مایکروویو

۱۳۷۰

۳

مقدمه ای بر سیستمهای رادار

۱۳۷۰

۴

مقدمه ای بر الکترومغناطیس

۱۳۷۲

۵

قطعات نیمه هادی فرکانس بالا و کاربرد آنها

۱۳۷۴

۶

اصول رادار

۱۳۷۵

۷

روشهای محاسباتی برای الکترومغناطیس و مایکروویو

۱۳۷۵

۸

طراحی و اندازه گیری مدارات فرکانس بالا

۱۳۷۶

۹

مدارات نیمه هادی مایکروویو و کاربرد آنها

۱۳۷۶

۱۰

 مقدمه أی بر اصول طراحی ماهواره

۱۳۷۸

۱۱

مقدمه ای بر سیستم الکترونیک و فن آوری ماهواره های کوچک

۱۳۷۹

۱۲

مقدمه ای بر امور مخابراتی در فصاپیماهای کوچک

۱۳۷۹

۱۳

 اصول اندازه گیری در فرکانسهای بالا

۱۳۷۹

۱۴

تحلیل و طراحی رادار

۱۳۸۱

۱۵

 اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی بدن انسان

۱۳۸۹

۱۶

 تحلیل، طراحی و ارزیابی مأموریت فضاپیما

۱۳۹۰

۱۷

طراحی، اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زیرسیستمهای فضاپیما

۱۳۹۰

۱۸

سیستمهای پیشرانه، پرتاب، تضمین مرغوبیت و مدلهای هزینه­های فضاپیما

۱۳۹۰

۱۹

حفاظت در برابر تابش الکترومغناطیسی

۱۳۹۲

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=77.13734.31721.fa
برگشت به اصل مطلب