آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو- کتب منتشر شده
کتب منتشر شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

عنوان

سال انتشار

تصویر جلد

۱

مقدمه ای بر تئوری آنتنها

۱۳۶۸

AWT IMAGE

۲

مقدمه ای بر مایکروویو

۱۳۷۰

AWT IMAGE

۳

مقدمه ای بر سیستمهای رادار

۱۳۷۰

AWT IMAGE

۴

مقدمه ای بر الکترومغناطیس

۱۳۷۲

AWT IMAGE

۵

قطعات نیمه هادی فرکانس بالا و کاربرد آنها

۱۳۷۴

AWT IMAGE

۶

اصول رادار

۱۳۷۵

AWT IMAGE

۷

روشهای محاسباتی برای الکترومغناطیس و مایکروویو

۱۳۷۵

AWT IMAGE

۸

طراحی و اندازه گیری مدارات فرکانس بالا

۱۳۷۶

AWT IMAGE

۹

مدارات نیمه هادی مایکروویو و کاربرد آنها

۱۳۷۶

AWT IMAGE

۱۰

 مقدمه أی بر اصول طراحی ماهواره

۱۳۷۸

AWT IMAGE

۱۱

مقدمه ای بر سیستم الکترونیک و فن آوری ماهواره های کوچک

۱۳۷۹

AWT IMAGE

۱۲

مقدمه ای بر امور مخابراتی در فصاپیماهای کوچک

۱۳۷۹

AWT IMAGE

۱۳

 اصول اندازه گیری در فرکانسهای بالا

۱۳۷۹

AWT IMAGE

۱۴

تحلیل و طراحی رادار

۱۳۸۱

AWT IMAGE

۱۵

 اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی بدن انسان

۱۳۸۹

AWT IMAGE

۱۶

 تحلیل، طراحی و ارزیابی مأموریت فضاپیما

۱۳۹۰

AWT IMAGE

۱۷

طراحی، اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زیرسیستمهای فضاپیما

۱۳۹۰

AWT IMAGE

۱۸

سیستمهای پیشرانه، پرتاب، تضمین مرغوبیت و مدلهای هزینه­های فضاپیما

۱۳۹۰

AWT IMAGE

۱۹

حفاظت در برابر تابش الکترومغناطیسی

۱۳۹۲

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=77.13734.31721.fa
برگشت به اصل مطلب