مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
دفاعیه کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/4 | 

دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رضا توحیدی فر دانشجوی استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام محمدنژاد با عنوان  "طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی سیلیکون بلورین مبتنی بر نانوسیم های عمود به منظور بهینه سازی مشخصات الکتریکی و نوری  مورخ  یکشنبه  1395/12/08 ساعت 13:30 در سالن خوارزمی دانشکده برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.48757.fa.html
برگشت به اصل مطلب