معاونت پژوهش و فناوری- کتب منتخب
مولفان کتاب های برتر سال

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مولفان کتاب های برتر سال

          

AWT IMAGE

  دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه

  ترجمه کتاب "تحلیل سازه ها" کتاب سال ( سال1362)

AWT IMAGE

  دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه و همکاری دکتر صیفی الدین صفوی نائینی

  ترجمه کتاب "سیستمهای مخابرات الکتریکی" کتاب سال ( سال1363)

AWT IMAGE

  دکتر ابراهیم ثنایی، عضو هئیت علمی دانشکده عمران دانشگاه

  کتاب "مقاومت مصالح" کتاب سال ( سال1363)

AWT IMAGE

  دکتر حکمت رضوی، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه

  کتاب "متالورژی مس" کتاب سال(1368)

AWT IMAGE

  دکتر هرمز فامیلی، عضو هئیت علمی دانشکده عمران دانشگاه

  کتاب "خواص بتن"،کتاب سال (1369)

AWT IMAGE

  دکتر اسماعیل شیعه ، عضوهیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه

  تألیف کتاب "مبانی برنامه ریزی شهری " عنوان کتاب برگزیده( سال1370)

AWT IMAGE

دکتر راضیه السادات حاجی سیدرضازاده، عضوهئیت علمی دانشکده معماری وشهرسازی

  ترجمه کتاب"تاریخ شکل شهر(جلد1)" عنوان کتاب برگزیده (سال1370)

AWT IMAGE

  دکتر رسول نورالسناء، عضوهئیت علمی دانشکده صنایع دانشگاه

  ترجمه کتاب" کنترل کیفیت آمار " عنوان بهتریین کتاب سال درزمینه آمار (1377-1373)

AWT IMAGE

  دکتر همایون عریضی، عضوهئیت علمی دانشکده برق دانشگاه

  ترجمه کتاب"تحلیل وطراحی آنتن"کتاب سال(1374)

AWT IMAGE

  دکتر عباس افشار ، عضو هئیت علمی دانشکده عمران دانشکاه

  کتاب "مهندسی فاضلاب" کتاب برگزیده( سال1375)

AWT IMAGE

  دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه

  کتاب " شیشه(ساختار،خواص وکاربرد) " ، کتاب برگزیده ازسوی وزارت ارشاد اسلامی

AWT IMAGE

  دکتر علی اکبر جلالی، عضو هئیت علمی دانشکده برق دانشگاه

  کتاب "کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر plc " ، کتاب برگزیده ازسوی وزارت ارشاد اسلامی

AWT IMAGE

  دکتر محمد فلاحی مقیمی، عضو هئیت علمی گروه زبان های خارجه دانشکاه

  کتاب " فرهنگ علوم مهندسی ایران"، کتاب برگزیده(سال1376)

  کتاب "فرهنگ زبانشناسی وزبان آموزی"، کتاب برگزیده دانشگاه ها

AWT IMAGE

  دکتر میربهادر قلی آریانژاد، عضو هئیت علمی دانشکده صنایع دانشگاه

  کتاب "کنترل تولید جامع " عنوان کتاب نمونه سال (1379-1377)

AWT IMAGE

  دکتر محمدعلی بوترابی، عضو هئیت علمی دانشکده مواد دانشگاه

  کتاب"طراحی سیستم های راهگاهی"،کسب رتبه تشویقی در جشنواره کتاب سال (سال1377)

  ترجمه کتاب"ریخته گری پیشرفته"برگزیده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی( سال1379)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  دکتر آزاده تجردی و دکتر فرانک منطقی، عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه

  ترجمه کتاب"شیمی تجزیه کیفی معدنی "رتبه دوم درترجمه" (سال1377)

AWT IMAGE

  دکتر محسن شریفی، عضو هئیت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه

  کتاب "اصول طراحی کامپایلرها"، کتاب برگزیده (سال 1377)

  کتاب "کامپایلر" عنوان کتاب برگزیده سال ازسوی دانشگاه تهران ( سال1379 )

AWT IMAGE

  دکتر مهدی غضنفری، عضوهئیت دانشکده صنایع علمی دانشگاه

  ترجمه کتاب"سیستم های مدیریت تولید با نگرشی یکپارچه" رتبه سوم گروه فنی ومهندسی (سال1380)

AWT IMAGE

  دکتر سیدمهدی علوی املشی، عضوهئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه

  ترجمه کتاب"مهندسی سیال سازی" عنوان کتاب برگزیده"( سال1381)

AWT IMAGE

  دکتر محمد حسن بازیار، عضو هئیت علمی دانشکده عمران

  کتاب "دینامیک خاک " کتاب برگزیده مهندسی و علوم کاربردی ازسوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سال1385)

AWT IMAGE

  دکتر محمد فتحیان، عضوهئیت علمی دانشکده صنایع دانشکاه

  کتاب " مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات " نخستین کتاب دانشگاهی در زمینه IT (سال1385)

AWT IMAGE

  دکتر پرویزقدوسی، عضوهئیت علمی دانشکده عمران دانشگاه، دکتر علی رمضانیان‌پور و دکتراسماعیل گنجیان

  ترجمه کتاب " ریزساختار، خواص واجزای بتن " عنوان کتاب دوم( سال 1386)

AWT IMAGE

  دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی، عضوهئیت علمی دانشکده راه آهن

  کتاب " مبانی آنالیز و طراحی روسازی بالستی راه آهن "، کتاب برتر در جشنواره کتاب برگزیده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(سال1387)

  AWT IMAGE

  دکترمحمدتقی صادقی عضوهئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه

  ترجمه کتاب:"مدل سازی شبیه سازی وکنترل فرآیندها درمهندسی شیمی"، کتاب برتر درجشنواره کتاب برگزیده مهندسی وعلوم کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(سال1387)

  AWT IMAGE

  مهندس طاهره رستگار، عضوهئیت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه

  ترجمه کتابهای"نظارت اساسی در آموزش علوم" و "آموزش ارزشیایی مهارت های یادگیری" و "فعالیت های لذت بخش شیمی" عنوان لوح سپاس قلم ماندگار،

  AWT IMAGE

  دکتر سپهرصنایع، عضوهئیت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه

  ترجمه کتاب " مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی "

  AWT IMAGE

  دکترحسین فرمان، عضوهئیت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه

  ترجمه کتاب " آشنایی با الکترودینامیک "

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-7.7711.35198.fa.html
برگشت به اصل مطلب