معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دکتر امیر حسین دوایی مرکزی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/26 | 
دکتر امیر حسین دوایی مرکزی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شددکتر ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، در حکمی دکتر امیر حسین دوایی مرکزی( عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) را از تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹ برای مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.
رییس دانشگاه علم و صنعت ایران در بخشی از این حکم ضمن تجلیل از زحمات دکتر تورج محمدی، معاون پیشین پژوهش و فناوری این دانشگاه آورده است:. امید است با استعانت از خداوند و با بهره مندی از خرد جمعی و تجارب ارزشمند سایر همکاران در جهت اعتلای امور علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه مطابق با وظایف مندرج در بند (ه) ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر و بر اساس سیاست ها، استراتژی ها و اهداف کمی و کیفی دانشگاه در حوزه پژوهش های بنیادی و توسعه ای برنامه چهارم توسعه راهبردی، گام های موثر برداشته و کارنامه ای درخشان ارایه نمایید.
گفتنی است، دکتر امیر حسین دوایی مرکزی، استاد پایه ۲۸ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران  و دارای دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا است و مواردی همچون: مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری های نوین، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی و عضویت در هیات امنای دانشگاه علم و صنعت ایران، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مناطق ۱ و ۲ فناوری کشور  از جمله سوابق اجرایی ایشان می باشد.
کارکنان مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران  علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر دوایی مرکزی، برای ایشان توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.60131.fa
برگشت به اصل مطلب