معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سخنرانی علمی با عنوان " معجزه نور در معماری" در دانشکده معماری و شهرسازی برگزار خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۰ | 
سخنرانی علمی با عنوان " معجزه نور در معماری" در دانشکده معماری و شهرسازی  برگزار خواهد شد
 
جلسه سخنرانی علمی  با موضوع " معجزه نور در معماری و تاثیر نور در معماری مدرن " روز سه شنبه، 21 خردادماه 98، در سالن همایش های دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
گفتنی است این نشست در ساعت 16  توسط دکتر الی غفاری (استاد دانشگاه گرند کانیون) ارایه خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.56766.fa
برگشت به اصل مطلب