معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
جلسه شورای کتاب و معرفی اعضاء جدید شورا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۴ | 

  اولین جلسه شورای کتاب در سال تحصیلی 95-94 در تاریخ 11/7/94 تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر محمدی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از خدمات اعضاء دوره گذشته شورا، اعضاء جدید شورای کتاب را معرفی نمودند. ایشان آرزو نمودند با تلاش اعضاء شورا که در این دوره همگی افرادی فرهیخته و با تجربه می باشند، بتوانند شرایط انتقال وضعیت فعلی چاپ و نشر کتاب در دانشگاه را به شرایط جدید ( چاپ الکترونیکی کتاب) و مطابق با استاندادهای روز دنیا در دانشگاههای برتر فراهم نمایند.

  اعضاء جدید شورای کتاب

  آقای دکتر تورج محمدی، معاون پژوهشی

  آقای دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی، مدیر امور پژوهش

  آقای دکتر منصور سلطانیه

  آقای دکتر رحمان فرنوش

  آقای دکتر محسن سعیدی

  آقای دکتر ناصر مزینی

  آقای دکتر ابراهیم تیموری

  آقای مهندس غلامرضا رمضان نیا، مدیر انتشارات

  خانم دکتر آزاده تجردی

  خانم مریم پاکزاد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.41719.fa
برگشت به اصل مطلب