انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سخنرانی آقای دکتر خسرو بزرگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/8 | 

 احتراماً به اطلاع اساتید محترم دانشکده می رساند سخنرانی آقای دکتر خسرو بزرگی استاد دانشگاه اوکلاهامای آمریکا در روز چهارشنبه 12/9/93 ساعت 15-17 در محل آمفی تئاتر دانشکده مکانیک تشکیل خواهد شد، از اساتید محترم علاقه مند به سخنرانی ایشان درخواست می گردد در جلسه مذبور حضور به هم رسانند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8788.35057.fa
برگشت به اصل مطلب