انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سخنرانی آقای دکتر خسرو بزرگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/8 | 

 

AWT IMAGEاحتراماً به اطلاع اساتید محترم دانشکده می رساند سخنرانی آقای دکتر خسرو بزرگی استاد دانشگاه اوکلاهامای آمریکا در روز چهارشنبه 12/9/93 ساعت 15-17 در محل آمفی تئاتر دانشکده مکانیک تشکیل خواهد شد، از اساتید محترم علاقه مند به سخنرانی ایشان درخواست می گردد در جلسه مذبور حضور به هم رسانند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8788.35057.fa
برگشت به اصل مطلب