انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  بسمه تعالی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

  

  برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

  

  هشتمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره ، علی البدل و بازرس ، چهارشنبه 31/06/89 در دانشکده معماری برگزار شد .

  10 نفر اعضای هیات مدیره انجمن فوق که از دانشگاه های سراسر کشور (دانشگاه های علم و صنعت ایران ، تهران ،‌ هنر تهران ، هنر اصفهان ، یزد ، آزاد اسلامی) و نیز اعضای علی البدل و بازرس ، گرد هم آمدند و همچنین با توجه به مجوز جلسه چهارم آقای دکتر یوسف گرجی ( عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین ) نیز در این جلسه حضور داشتند و در موارد زیر به بحث و تبادل نظر پرداخته شد :

  - گزارش آقای دکتر فیضی( رئیس هیات مدیره انجمن ) مبنی بر کارهای انجام شده انجمن جهت برگزاری مجمع عمومی دوم و نظر سنجی راجع به زمان برگزاری مجمع عمومی که مقرر شده فراخوان در روزنامه رسمی برای روز سه شنبه 20 مهر و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا 4 آبان ماه چاپ شود . دستور جلسه : گزارش هیات مدیره از کارهای انجام شده و خط مشی انجمن – انتخاب بازرس – تصویب بودجه سال آتی و تصویب حق عضویت سالیانه اعضای حقیقی و حقوقی می باشد .

  - از مجمع عمومی مجوز دریافت هزینه های داوری و چاپ مقالات گرفته شود و مقدار آن در اختیار هیات مدیره باشد تا از شماره 2 به بعد لحاظ شود .

  - بروشور معرفی انجمن در اندازه A4 مورد تایید قرار گرفت .

  - مقرر شد تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها جهت حمایت از انجمن تهیه گردد .

  - مقرر شد دکتر اولیا و دکتر مهدیزاده با فرهنگستان زبان و ادب پارسی جهت عقد قرارداد واژگان تخصصی در ارتباط باشند .

  - پیشنهاد شد کمیته روابط بین الملل با سرپرستی آقای دکتر فیضی تشکیل گردد .

  - مقرر شد مقدمات برگزاری مسابقه علمی دانشجویی توسط آقای دکتر گرجی بررسی و ارایه شود .

  - پیشنهاد شد انجمن از تشکیل قطب علمی مرمت در دانشگاه هنر اصفهان و قطب علمی معماری و شهرسازی اسلامی در دانشگاه علم و صنعت ایران حمایت نماید .

  - مقرر شد جهت شرکت در جلسات رتبه بندی انجمن ها در کمیسیون انجمنهای علمی وزارتخانه آقای دکتر ایزدی معرفی شوند .

 

  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.17326.fa
برگشت به اصل مطلب