انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  بسمه تعالی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

  برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

  چهارمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، چهارشنبه 29/07/88 در دانشکده معماری برگزار شد .

  12 نفر اعضای هیات مدیره انجمن فوق که از دانشگاه های سراسر کشور (دانشگاه های علم و صنعت ایران ، تهران ،‌ هنر تهران ، هنر اصفهان ، یزد ، آزاد اسلامی) و نیز اعضای علی البدل و بازرس ، گرد هم آمدند و همچنین با توجه به مجوز جلسه چهارم آقای دکتر گرجی ( عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی قزوین ) نیز در این جلسه حضور داشتند و در موارد زیر به بحث و تبادل نظر پرداخته شد :

  - گزارش آقای دکتر فیضی( رئیس هیات مدیره انجمن ) مبنی بر کارهای انجام شده انجمن شامل : قرارداد طراحی سایت انجمن و بارگزاری زیر بخش های آن و به روزرسانی وبلاگ انجمن و تقاضا از اعضا جهت ارسال رزومه انگلیسی جهت بارگزاری بخش انگلیسی سایت ، نامه رسیده از موسسه مهراز خاک شهرکرد جهت اعلام همکاری و گرفتن نمایندگی در استان شهرکرد ، مذاکرات انجام شده در مورد مکان در ساختمان علامه طباطبایی ، حمایت معنوی از همایشهای معماری پایدار و پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری ، نامه وزارت علوم جهت اعلام مشکلات و موانع پیش روی انجمنها .

  - حمایت معنوی از همایش بافت های فرسوده شهری از سوی دکتر ماجدی و همایش بین المللی هنر نبوی و همایش ملی مسجد و همایش سیمای شهر ، از سوی دکتر مظفر مطرح گردید و مورد تایید قرار گرفت . مقرر شد تصمیم گیری در مورد حمایتهای معنوی بطوری که شان انجمن در نظر گرفته شود از سوی دکتر فیضی و دکتر مظفر در پیشنهاد های آتی انجام گیرد .

  - مقرر گردید آیین نامه داخلی جهت حمایت از همایشها و سمت و سوی مجله انجمن از سوی دکتر ماجدی تهیه و در جلسه آینده تصویب شود .

  - گزارش آقای دکتر بهزادفر (خزانه دار انجمن و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران) از پیش برد کارهای ثبتی انجمن و نیاز فوری به شناسنامه برابر با اصل اعضای محترم هیات موسس و هیات مدیره .

  - معرفی 44 تن اعضای هیات علمی سرشناس دانشگاه های سراسر کشور جهت انتخاب اهضای هیات تحریریه مجله اختصاصی انجمن از سوی دکتر بهزادفر ( مسئول کمیته انتشارات و سردبیر مجله ) و بحث و بررسی آنها که مقرر گردید اعضای نهایی با نظر دکتر بهزادفر و دکتر فیضی ( به عنوان رئیس هیات مدیره ) انتخاب صورت گیرد .

  - مقرر شد مقالات رسیده به دفتر مجله انجمن در جلسه آینده جهت ارسال به داوری با نظر جمعی اعضا مطرح گردند .

  - آقای دکتر مظفر ( رئیس دانشگاه هنر اصفهان ) پیشنهاد طرح توسعه منطقه ای انجمن را ارایه نمودند که منطق جنوب و مرکزی در زیر گروه دانشگاه اصفهان قرار گیرند و موسسه مهراز نیز زیر مجموعه این منطقه درنظر گرفته شود که جهت بررسی و ارایه پیشنهاد دقیق تر از طرف ایشان به جلسه آینده موکول شد .

  دستور جلسه آینده : تصویب سیاستهای انجمن در مورد حمایت از همایشهای تخصصی – تصویب سیاستهای کلی انجمن در رابطه با مجله – بررسی پیشنهادهای آرم – پیگیری جلسات انجمن با نهاد های اجرایی خارج از دانشگاه – ارسال برای داوری مقالات رسیده به مجله انجمن .

 

  علاقه مندان همچنان می توانند با ارسال تقاضای عضویت خود به شماره نمابر 77240468 و یا ایمیل زیر در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشند به عضویت انجمن بپیوندند.

  e-mail:Iranian.arch_urban@yahoo.com

  weblog: Iranian-arch-urban.blogfa.com

 

  کارشناس و دبیر انجمن: مهندس پردیس بهمنی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.14732.fa
برگشت به اصل مطلب