دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- معرفی اعضا هیات جذب
معرفی اعضا هیات جذب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات های اجرائی جذب

  

دکتر جبار علی ذاکری سردرودی

رئیس دانشگاه، رئیس هیأت اجرائی جذب

  تلفن: 77240400

 فکس: 77240405

  ایمیل: E-mail : zakeri AT iust.ac.ir

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابراهیمی نژاد
عضو هیأت اجرائی جذب ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تلفن: 77240456
فکس: 77240066
ایمیل: nahadiust.ac.ir
 
دکتر ابوالفضل واحدی
معاون آموزشی دانشگاه، عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن: ۷۳۲۲۵۶۱۹
فکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷
ایمیل: avahedi(At)iust.ac.ir
 
دکتر امیر حسین دوائی مرکزی
دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن:50- 77240540
ایمیل: markazi AT iust.ac.ir

 

  دکتر منصور انبیاء

عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن:  17- 77240516

فاکس: 77491204 - 021

  ایمیل:  anbiaiust.ac.ir 

AWT IMAGE

   دکتر مهدی بیدآبادی

  عضو هیأت اجرائی  جذب

  تلفن: 50-77240540  

  فاکس: 77240488

   ایمیل: bidabadiiust.ac.ir

 دکتر محمد حسن شجاعی فرد
عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن: 6400

دکتر مسعود یقینی

  عضو هیأت اجرائی  جذب

  تلفن: 50-77240540 
داخلی:  3512

   ایمیل:   yaghini at iust.ac.ir

دکتر داوود یونسیان
عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن:77491218 
ایمیل:younesianiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.9452.14001.fa
برگشت به اصل مطلب