دفتر طرح های عمرانی- معرفی و رزومه مدیر دفتر
معرفی و رزومه مدیران گذشته دفتر (دکتر حشمتی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر علی اکبر حشمتی استادیار دانشکده مهندسی عمران و مدیر دفتر طرحهای عمرانی

 گروه آموزشی خاک و پی

AWT IMAGE

تحصیلات:

دکترا:  دانشگاه یومیست، انگلستان،1380 

کارشناسی ارشد:  دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1367

کارشناسی:  دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1363

     

پست الکترونیکی:    heshmati@iust.ac.ir

دفتر طرحهای عمرانی

دانشکده مهندسی عمران

محل کار: دفتر طرحهای عمرانی ، طبقه دوم

تلفن: 77240424-77240382

نمابر:   77240396(09821)

محل کار: دانشکده مهندسی عمران ، طبقه دوم

تلفن داخلی: 3126

نمابر:   7724-0398 (09821)

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7246.17516.fa
برگشت به اصل مطلب