مرکز کارآفرینی- اخبار
دانشگاه مالک اشتر برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 

دانشگاه مالک اشتر در نظر دارد مسابقه ملی دانشجویی با عنوان " ایده های نو با الگوبرداری از طبیعت(بیومیمتیک)" را در سال 1396 در سطح ملی برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دانشگاه مالک اشتر - معاونت پژوهش و فناوری - خانم دکتر فریده گوارتلو تماس حاصل نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.48046.fa
برگشت به اصل مطلب